Mushemba Foundation

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Mushemba Foundation er efter konstitueringen sammensat således:

Lea Mushemba Formand for bestyrelsen og foundraiser

Formand for bestyrelsen

Lea Kathrine Mushemba

Medstifter af Mushemba Foundation, Fundraiser og gift med Josephat Mushemba

Bent Møller Næstformand

Næstformand i bestyrelsen

Bent Møller

Gift med Tine Møller (Suppleant til bestyrelsen)

Josephat Mushemba Bestyrelses medlem og medstifter

Medlem af bestyrelsen

Josephat Mushemba

Gift med Lea Kathrine Mushemba
Medstifter og daglig leder af Mushemba Foundation

Jens Kr. Andersen Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen

Jens Kr. Andersen

Bente Madsen

Medlem af bestyrelsen

Bente Madsen

Tine Møller

Suppleant til bestyrelsen

Tine Møller

Gift med Bent Møller (Næstformand)

Leif Petersen, Kasser for Mushemba Foundation

Kasser for Mushemba Foundation

Leif Petersen

Sidder ofte med til bestyrelsesmøderne