Mushemba Foundation

Biblen – en vigtig bog at eje

Mushemba Foundation arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Vi tror på at alle mennesker er skabt med lige meget værdi uanset tro, etnicitet, politisk orientering osv. Gennem skolegang til udsatte børn og støtte til familier praktiserer vi vores menneskesyn. Drivkraften i vores arbejde udspringer af Biblens beretning om den barmhjertige samaritaner, der hjalp en tilfældig nødstedt mand, helt uden at skele til hans tro eller etnicitet. På Trinity school og blandt de familier vi hjælper, er der således både kristne og muslimer.

Det var brug for mere

Mushemba Foundation arbejder med at dække det udækkede med henblik på fattigdom i Kagera-regionen i Tanzania. Projektet “Giv Biblen videre” opstod fordi vores ansatte oplevede, at der udover skolegang samt den fysiske og psykiske hjælp, var en anden ting, som kunne bidrage til at dække det udækkede – nemlig åndelig støtte til familierne. Fattigdommen er så stor, at mange af de kristne familier aldrig har ejet en Bibel og i mange år ikke haft mulighed for selv at læse i en. Men mange af familierne hungrer efter at vide mere om Gud og at vide sig elsket og værdsat af ham på trods af deres fattigdom og udsathed.

Tøjet vi giver dem bliver slidt med tiden og børnene vokser ud af det. Maden vi giver dem bliver spist. Frøene vi giver bliver til afgrøder… Men Biblen og Guds ord forandrer sig ikke. Derfor er vi som en del af arbejdet med at dække det udækkede, begyndt at give en Bibel til de familier, der ønsker at få en. Dem der tager imod Biblen bliver enormt glade og begynder straks at kigge i og læse i den.

Ressource lokalt

Når vi forærer en familie en Bibel kan familierne selv læse i den eller få den læst højt af et andet familiemedlem. De nyeste Bibler vi er begyndt at forære indeholder både billeder og tekst, sådan at dem, der har svært ved at lytte til højtlæsning i stedet kan se billederne. Dermed kan hele familien være med i bibellæsningen.

Familier som vi hjælper bor ofte under dårlige forhold og langt ude på landet, hvor der er langt til kirke og der ikke er meget interessant at lave, hvis man vil sidde og slappe lidt af. Bibellæsningen kan derfor blive et samlingspunkt for den enkelte familie og muligvis også deres naboer. De udsatte familier lever i ekstrem fattigdom og har ikke før haft meget at kunne tilbyde deres omgivelser og naboer. Med en Bibel får de nu en ressource til rent faktisk at deltage og bringe noget ind i omgivelserne. Nogle begynder at få besøg af naboer, fordi de gerne vil høre noget fra Biblen og se billederne. For en familie, der ikke har oplevet før at være i centrum på en positiv måde, giver det selvværd og troen på og lysten tilbage til at skabe en varig forbedring i livet.

Fake news

Desværre er det ikke kun i Vesten, at falske nyheder er et problem. I Tanzania har det længe været et stort problem, især fordi det er nemt at snyde og binde folk, der ikke har haft adgang til ret meget skolegang. Særligt inden for religionerne har plattenslagere haft frit spil længe. Det er desværre nemt for den eneste person, som ejer en bibel i et område at bilde de andre kristne mange usandheder ind, og ofte usandheder som kun gavner et fåtal. I Mushemba Foundation tror vi på at uddannelse er vejen frem. Ved at give Bibler til nogle af de mest udsatte, giver vi dem chancen for selv at læse, hvad der står i Biblen og hjælpe deres naboer med at gøre det samme, så de undgår at blive snydt af plattenslagere, der kun vil fremme egen sag og ikke en ægte kristendom.   

Den åndelige støtte vi giver familierne er en trøst og opmuntring til at fortsætte med at skabe varig forbedring.