Mushemba Foundation

Beretning om årets forløb – Mushemba Foundation (2016-17)

Beretning: 2016 har på mange måder været et travlt år både i Danmark og i Tanzania. Det er en positiv travlhed, som vi kan se gavner meget for befolkningen i Tanzania.

Vi er taknemlige for at vi både for 2016 og 17 har fået de sponsorer ind, så vi kan opfylde vores mål om 40-50% udsatte børn på Trinity Skolen. For børnene giver det en stor tryghed at gå i skole og få en grunduddannelse med kvalitet.

Vi har haft forskellige foredrag og andre arrangementer – festival og mushemba dag bl.a. Disse har været en ubetinget succes, hvor vi møder folk der værdsætter hvad MF laver, men de vil også gerne gøre en forskel for de børn i Tanzania. Vi regner med, at fortsætte med både festival og mushemba dag.

Sidste år fortalte vi om CISU-projektet vedr. HIV/AIDS oplysning og tabu. Vi blev færdige med projektet i slutningen af marts sidste år. CISU og AIT var meget tilfredse med den måde hvorpå projektet er forløbet og den finansielle rapport kom også tilbage uden bemærkninger, hvilket betyder at vi har klaret det pænt godt:-).

Siden vi blev færdige med projektet, har vi fået meget positiv respons fra folk i Kamachumu i forhold til hvilken stor forskel projektet har gjort i folks liv. Mange synes projektet om Hiv/aids har åbnet deres øjne for at kæmpe imod HIV/AIDS. Men også at folk er blevet meget åbne omkring emnet overfor deres børn.

Jordskælvet ramte

Den 10. september var en trist dag – et jordskælv på 5.5 på Richterskalaen ramte bl.a. Bukoba hvor ca. 20 folk mistede livet; mange huse blev ødelagte. Katastrofen var så stor og ubærlig. Trinity skolen ligger i Bukoba området og selvfølgelig fik det også store konsekvenser for os. Vores bygninger på Trinity Skolen fik store skader. Vi fik skrevet ud og informeret vores venner, medlemmer og støtter; og vi er meget taknemlige fordi vi fik samlet mange penge ind til at renovere skolen igen. Vi følte, at Gud var der til at røre folk så de kunne hjælpe.

I dag har vi renoveret og repareret alle skader og malet det hele. Til gengæld har vi så fået en næsten ny skole med klinker over det hele.

Trinity Skolen

Vi har 309 børn, hvoraf de 32 bor i børnehuset – de 22 af disse er udsatte børn. Sidste år startede vi op med børnehuset – der var rigtig mange udfordringer som vi skulle tage fat i. Selvom vi endnu ikke har rettet alle disse, så er vi trods alt godt på vej. Vi håber og tror på, at Gud vil åbne dørene, så vi nok skal komme i mål. Vi mangler bl.a.: vaskeplads ved børnehuset; børnehus til drengene, lærerboliger, ny bus.. men de ting kommer stille og rolig:-).

Generelt går det rigtig godt, og Trinity Skolen gør en stor forskel i samfundet dernede. Vi får rigtig mange anmodninger om at tage børn ind på skolen, men vi kan desværre ikke tage alle der gerne vil ind. Det må siges at være et luksus problem.

På Trinity Skolen har vi i 2016 haft 5 volontører i foråret og 5 der blev til 3 i efteråret.

På nuværende tidspunkt har vi 4 volontører – de er med i skolens arbejde og hverdagen der; dvs. de sover også på skolen og er med børnene inden og efter skoletid. Det er meget givende for begge parter.

Vi blev jo beriget med endnu en containerbevilling fra 2015-16, og sendte derfor en 20’ container afsted til TZ i midten af februar sidste år. Den var fuld af skolemøbler og alt til det have og vandprojekt, som bl.a. hjælper skolen til at blive selvforsynende med grøntsager.

Have- og vandprojekt

I april sidste år tog et hold senior volontører afsted i en uge, for at lave vand på skolen via en soldreven vandpumpe og solceller. Desuden skulle der også gang i et større haveprojekt. Det er gået over al forventning og haven er flere gange blevet udvidet. Vi får en del grøntsager fra haven, bl.a. majs, tomater, løg, vandmelon, grøn peber… Hvilket er rigtig godt, da det sikrer børnene friske grøntsager hver dag.

Nye bygninger

Af nye bygninger på Trinity Skolen kan nævnes: en ny klasselænge med 3 klasser, ny toiletbygning, udvidelse af spisesalen (som lige er blevet færdig her i januar 2017).

Container

Vi søgte igen i efteråret 16 om en container hos genbrug til syd.. og fik igen en bevilling – på en 40’. Begrundelsen for at søge en 5. container er, at vi rigtig gerne ville sende en traktor derned til vores have-landbrugsprojekt, sådan at vi også kan udvide kapaciteten endnu mere. Og vores gartner har brug for lidt ’hjælp’ på den måde til at ordne nogle ting.

Udover traktoren kommer der også maskiner med til traktoren. Skolemøbler fyldes der op med igen, da vi stadig mangler nogle af disse, skabe/ reoler. Lego kommer der også med derned igen, samt sportstøj og skoletasker fra ECCO igen igen; samt diverse.

Denne container kommer afsted engang i marts.

Som vi lagde ud med at fortælle i begyndelsen af denne beretning, så har der været travlt det forgangne år. Kigger vi længere tilbage, jamen så er det jo ikke kun det forgangne år. Vi må med stor glæde og positivitet erkende, at der sker en masse i Mushemba Foundation. Det gør også, at vi skal tage ting op til revision – også vores vedtægter som pt. komplicerer ansættelse.

Ny Forenings struktur

Vi er dog nået dertil – og det synes vi bestemt er meget positivt – hvor vi efter mange og lange overvejelser – synes det er vigtigt, at vi får én person fast til Mushemba arbejdet (hvilket så (selvfølgelig) vil blive Josephat) – som kan bruge sin tid kun på det.

Selvfølgelig har vi også tænkt over hvilke ”konsekvenser” det vil få, da der jo kommer til at ske nogle ”mindre” ændringer.. mange vil nok tænke..: kan økonomien bære det i MF..?? Og ja, det kan den godt. Det at have en ansat betyder jo, at vi kommer til at bruge tiden på bl.a. at SØGE MIDLER, passe det dagl. Arbejde i MF, svare mails, tage til møder, kurser, monitorering af arb. I TZ osv. i større udstrækning end vi har mulighed for pt., hvor vi har to fuldtidsjobs OG MF. Så det kommer til at give en masse fordele på den måde. Det er bl.a. derfor, vi skal have ændret MF til en alm. Forening og ikke længere en total frivillig. Det er et vigtigt skridt for MF og det videre arbejde.

Vi vil gerne sige 1000 tak til vores medlemmer, generalforsamling, bestyrelse, arbejdsteam, sponsorer – alle som har været med; i lægger mange kræfter i det her frivillige arbejde – vi er jer dybt taknemlige.