Mushemba Foundation

Trinity Skolen

Trinity Skolen bidrager stort til udøvelse af hovedprojektet for Mushemba Foundation, som er uddannelse til udsatte børn. – børn som ellers ingen uddannelse ville få.

I 2008 købte vi et stykke jord 5-7 km. udenfor Bukoba – i landsbyen Ijuganyondo. Vi ville gerne bygge en skole, der skulle hjælpe udsatte børn med at få en grunduddannelse (Primary School – til og med 7. klasse).

Opførelse af Trinity SkolenTrinity Skolens opbygningUdsigt over Trinity Skolen

I 2012 blev drømmen til virkelighed; 26 udsatte børn begyndte i skole på Trinity Skolen. Herfra har tingene taget fart, og vi har i dag (i 2017) 290 elever fordelt på børnehavegruppe, 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse og 5. klasse. Vi udvider med ét klassetrin hvert år, indtil skolen bliver en grundskole med op til 7. klassetrin

Skolen har pt. 20 medarbejdere ansat.

 Formålet med Trinity Skolen er

  • At give udsatte børn lige muligheder (via sponsorer), for at få en grunduddannelse som børn fra velstillede hjem. Derfor er vores målsætning, at 40-50 % af børnene på Trinity Skolen skal være børn fra udsatte familier. De sidste 50-60 % af børnene kommer fra hjem, som selv har råd til, at betale for deres børns skolegang.
  • Kvalitet på skolen.
  • Trinity Skolen koncentrerer sig meget om at tilbyde kvalitets uddannelse.

Børnehus

Vi har pt. 4 børnehuse bygget på skolen, 2 drengehuse og 2 pigehuse. Der bor 50-60 børn i hvert hus. Børnene bliver passet og hjulpet af matrons, volontører og lærere. Dette for at kunne give en del af de børn, som kommer fra dårlige kår, trygge rammer at være i. Et sted, hvor de kan få den omsorg, de har brug for, et menneske at snakke med, hjælp til lektier osv. Vi har i 2023 425 elever på skolen – fordelt på børnehave til og med 7 klasse. Antallet af lærer svinger mellem 20 & 25 personer. Sammenlagt er vi omkring 45 personer der udgør personalestaben på skolen.


Børnehuset vi har bygget har været en stor hjælp for børnene. Nogle gange får vi nogle meget alvorlige sager om børnene, hvor Mushemba Foundation i samråd med medarbejderne fra skolen kan vurdere, at børnene kan ikke længere kan bo sammen med sin værge.

Det er tit på grund af følgende

  • Misbrug af børnene hjemme – en far eller onkel
  • Ikke venligt miljø til børn. Her kan det være på grund af ekstrem fattigdom – børnene har ikke et sted hvor de kan sover trygt. Det er tit, at det regner ind osv.
  • Mange andre børn, der virkelig har brug for hjælp til, at komme i skole; de bor langt væk fra skolen. Og vores bus kan ikke hente dem hver dag på grund af distance.

Mange af de piger der bor i skolens børnehus, har det virkelig godt og deres liv har ændret sig markant.

Legeplads

Legeplads på Trinity skolenTrinity skolen har et stor grund med legeplads til børnene. Vi synes, at det er meget vigtigt børnene får mulighed for, at være børn og lege. Mange børn som Trinity Skolen støtter, har gået gennem svære tider, og har i endnu højere grad brug for adspredelse og at være børn.

Omsorgs person

Der er altid 2 omsorgspersoner 24 timer i døgnet, som er klar til at hjælpe børnene. De hjælper med at passe dem og være sikker på, at børnene får det de har brug for, og ikke bliver misbrugt. Nogle gange når der er volontører på skolen, så sover de også et par gange om ugen.

Børn der kommer på Trinity Skolen

Mange af de børn, der går i skole, skal gå mere end 6 kilometer om morgenen og igen om eftermiddagen. Når de kommer hjem om eftermiddagen bliver de nødt til, at hjælpe med at hente vand og brænde. Livet er hårdt for de familier.

Denne type støtte – uddannelse – er nødvendig for mange børn; det er forældreløse, forladte børn, eller børn med HIV/Aids. Disse børn kommer alle fra dårlige kår og ville aldrig få muligheden for at få fordelene af en god uddannelse.
Det er for mange børn kun muligt at få en uddannelse, hvis man har mulighed for at betale store summer, noget der er umuligt for den ovenstående gruppe.

Løsningen

MF* har bygget en grundskole – Trinity Skolen – som er en skole, hvor der er mulighed for, at de udsatte børn også får en chance for, at få sig en grunduddannelse. Disse børn har virkelig brug for hjælp, da de kommer fra familier med store sociale og økonomiske problemer.

Desuden mindsker skolen distancen fra hjem til skole, da den ligger lokalt i landsbyen. Mange af vores udsatte børn bor lokalt eller kommer fra nærområdet. MF tror på, at denne skole vil hjælpe børnene til en bedre skolegang og en god uddannelse. Derigennem inspirere hele samfundet til en positiv udvikling.

Derfor

Mener vi at enhver positiv udvikling starter med uddannelse, den bedste hjælp børnene kan få, er netop uddannelse. Det giver dem troen og håbet for en lysere fremtid, og de vil blive i stand til at klare sig selv når de bliver voksne.

* => Mushemba Foundation