Mushemba Foundation

[multilanguage_switcher]

Dr. Mushemba

-en mand med en vision i hjertet.

Mushemba Foundation blev stiftet efter Biskop Mushemba, til ære for det arbejde han som præst og biskop, gjorde i hans tid hos den evangelisk lutherske kirke i Tanzania. Biskop Mushemba har brugt hans fremtrædende position i landet, og i verden, til at gøre sit for at hjælpe alle i sårbare situationer, økonomisk og socialt, forældreløse, enker, mennesker i farezonen for Aids/HIV, og de der har lidt under de forværrede miljøforandringer, ved at etablere forskellige initiativer. Mushemba Foundation er derfor stiftet for at opretholde de forandringer der er sket i hans tid i det samfund som han tjente og det der fortsat er.

 
Efter at have været involveret i mange foretagender, der gjorde det muligt for ham at involvere sig både socialt og åndeligt indtil hans pension, har han ikke lagt hans engagement på hylden efter han blev pensioneret. ”I am retired as a Bishop in the office, but I am starting another responsibility within the community and with the community out of the Bishopric office” (”Jeg er officielt trådt tilbage som biskop, men jeg starter et andet ansvar i fælleskabet og med fællesskabet udenfor biskoppens kontor”) sagde Dr. Mushemba, da han gav erhvervet som biskop videre til hans efterfølger.
 

 
Gennem hans tid har han haft mange forskellige stillinger i og udenfor Tanzania. Han har altid sat de folk han tjente først. Hans enestående lederskab gav ham mange stillinger at betræde. Her er et lille udpluk:

1984 – 2000 Biskop for den evangelisk lutherske kirke Tanzania (ELCT), nordvestlige stift.

1992 – 2007 Præsiderende biskop, ELCT.

Dr. Mushemba vil blive husket for sit arbejde med at fremme fællesskabet og fred i verden.

Fra 1995-2005 var han medlem af bestyrelsen for Det Lutherske Verdensforbund (LWF), hvor han bl.a. har været med i arbejdet mellem den katolske og lutherske kirke.

2000-2004 Næstformand / formand, LUCCEA (The Lutheran Communion in Central and Eastern Africa.)

Dr. Mushemba har prøvet at gøre verden til et bedre sted, ved at bruge sin rolle i forskellige kristelige sammenhænge. Det er det arbejde vi i Mushemba Foundation vil arbejde videre med! 1997-2007 Chancellor Tumaini University, Tanzania.