Mushemba Foundation

Bestyrelsen

Bestyrelsen Bestyrelsen i Mushemba Foundation er efter konstitueringen sammensat således: Formand for bestyrelsen Lea Kathrine Mushemba Medstifter af Mushemba Foundation, Fundraiser og gift med Josephat Mushemba Næstformand i bestyrelsen Bent Møller Gift med Tine Møller (Suppleant til bestyrelsen) Medlem af bestyrelsen Josephat Mushemba Gift med Lea Kathrine Mushemba Medstifter og daglig leder af Mushemba Foundation […]